História

Najstaršie stopy po ľudskom osídlení v okolí Ružinej sa nachádzajú v jaskyni Mara medvedia, kde archeologický prieskum zistil keramiku pilínskej kultúry (1500 – 1250 pred n.l.) z doby bronzovej. Obec Ružiná vznikla pravdepodobne v 13. až 14. storočí, lebo organizovaná kolonizácia je dokladovaná z tohto obdobia na divínskom panstve, kde vznikli početné nové šoltýske usadlosti – Lehoty.
Prvú písomne doloženú zmienku o Ružinej pod názvom Rosalehotha máme až z roku 1499, ktorá patrila Divínskemu hradnému panstvu. Etymologický názov Rosalohotha sa odvádza od latinského názvu Ruže, čiže Ružová Lehotha, podľa ľudovej etymológie divými ružami zarastené údolie, ktoré sa stalo aj miestom odpočinku kráľovských a zemepánskych poľovačiek. Pod Božikovom a Kopaňami sa dodnes hojne vyskytujú divé ruže. Ruža je atribútom svätej Alžbety Durinskej.

V okolí Ružinej odpradávna existovala aj banská ťažba. V miestach terajšej Banskej breziny Siedmimi chotármi, boli bane na zlato a striebro. Už v 19. storočí začala ťažba vápenca, ktorý sa tu aj spracúval na rôzne drvené a mleté frakcie využívané v kamenárstve, stavebníctve i poľnohospodárstve. Od roku 1902 je známe ložisko magnezitu v Ružinej.