Samospráva

Adresa úradu:
985 52 Ružiná 102
Slovenská republika

Telefón:    +421 47 439 61 16
Fax:           +421 47 45 12 357
E- mail: starosta.ruzina@gmail.com
web: www.obecruzina.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 -12:00 13:00 - 16:00
Utorok 8:00 -12:00 13:00 - 16:00
Streda 8:00 -12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 -12:00 13:00 - 16:00
Piatok 8:00 -12:00 13:00 - 16:00

Starosta obce Ružiná: Ing.Ondrej Baline
Obecné zastupiteľstvo:
Prof.         Mikuláš Šupín - zástupca starostu
PaedrDr. Stella Vargová
                 Jozef Líška ml.
Mgr.         Ciril Pivka
                Ján Pivka
Ing.         Jozef Čellár
               Ondrej Brtka