Rekreačná oblasť Ružiná

Vďaka výborným klimatickým pomerom a geografickej polohe na juhu Slovenska bol Ružinej priradený prívlastok najteplejšia priehrada na Slovensku. V blízkosti Ružinej sa nachádzajú rekreačné strediská . V okolí priehrady je množstvo rodinných chát, z ktorých mnohé ponúkajú ubytovanie na súkromí. Dovolenkujúci si môžu na Ružinej zapožičať člny a vodné bicykle. Okrem aktivít na vode môžu rekreanti vo voľných chvíľach využívať na šport volejbalové ihriská, tenisové kurty. Okolo vodnej nádrže je cestný okruh spájajúci strediská cestovného ruchu, ktorý je vhodnou trasou na bicyklovanie.

Vodná nádrž poskytuje aj športové využitie: plávanie, surfovanie a iné vodné športy. Veľké potešenie nachádzajú vyznávači športového rybolovu. Obec Ružiná je obklopená lesmi, ktoré sú nielen zdrojom žiadanej suroviny – dreva, ale na svoje si prídu vo viacerých lokalitách (Skalica, Brezina, Sedem chotárov...) turisti a hubári. 


V katastri obce sa nachádza lesný porast, ktorý nie je pre hubárov. Je to prírodná rezervácia Ružinské jelšiny. Vyhlásená za prírodnú rezerváciu bola v roku 1999. Ochrana ukážky prirodzených spoločenstiev flóry a fauny komplexu zamokrených lúk a rôznych vývojových štádií jelšového lesa slatinného charakteru s prechodom k mezofilnej dúbrave. Nachádzajú sa východne od obce pod hrádznym telesom o výmere 9,73 ha. 

Ďalšie chránené územie – prírodné rezervácia Pobrežie Ružinej vyhlásená v roku 1998 o rozlohe 40,8 ha sa nachádza na severozápadnom pobreží vodnej nádrže. Predstavuje najvýznamnejší hniezdny ale hlavne migračný biotop vodného vtáctva na strednom Slovensku. Plytké pobrežie s formujúcou vegetáciou vytvára dobré podmienky pre mnohé vzácne druhy vodného vtáctva a reprodukčný biotop obojživelníkov aj rýb. Hlavný význam prírodnej rezervácie spočíva v kultúrnom a vedecko – výskumnom využití.